Kinderen

Psychomotorisch Kindercoaching is geschikt voor een kind dat: 

*last heeft van faalangst 
*niet lekker in zijn of haar vel zit 
*school lastig vindt 
*zich moeilijk kan concentreren 
*moeite heeft met lezen 
*ondanks veel oefenen met lezen nauwelijks groei laten zien 
*woorden of letters ziet dansen of woorden overslaat 
*dyslexie heeft, of vermoeden daarvan 
*rekensommen verkeerd maakt 
*moeite heeft met balans  
*onhandig is 
*druk of teruggetrokken gedrag laat zien 
*bang voor de bal is tijdens sport 
 

Ook kinderen waarbij getwijfeld wordt of ze een jaartje extra blijven in de kleuterklas kunnen worden gescreend.  

Wilt u meer informatie neem gerust contact op.